-LINDERDAHLSKA STIFTELSEN-

Stora Hyttnäs trädgård

År 1881 flyttade det nygifta paret Henrika, född Tundahl, och Pontus Linderdahl in på stora Hyttnäs. När paret kom till Hyttnäs började man omdana trädgården från att ha varit en mera typisk bergsmansträdgård till en prydnadsträdgård. Skisser och förslag, ritningar finnes bevarade från tiden och en ritning upprättad av Gustaf Erik Björk på Spadarvet har troligtvis antagits för så ser trädgården ut idag. Snirklande grusgångar, bersåer, rabatter anlades över hela övre delen av trädgården. Särskilda trägdårdspigor och drängar anställdes för skötsel, även en stor köksträdgård brukades. Yngste sonen Bengt studerade vid högskolan i Stockholm samt vid Botaniska i Uppsala och tog examen som Fil. kandidat i botanik, arbetade efter studier på Skansen främst med den vilda floran. Efter en tid blev dock Bengt sjuk och flyttade hem till stora Hyttnäs där han blev kvar hela livet och var den som skapade trädgårdens nuvarande form. Bengt blev 93 år gammal och levde på Hyttnäs till sina sista dagar, han avled 1983 och hade då testamenterat till dåvarande Sundborns kommun med uppgift att vårda och bevara Stora Hyttnäs i tidstypiskt skick. 1984 bildades Linderdahlska Stiftelsen.

 

 

 

På Stora Hyttnäshalvön finns omkring 80 arter av vedartade träd och buskar. Bland annat finner vi ek, bok, slån, alm, olika lindar mm. Många av trädgårdens växter har försvunnit genom åren men Stiftelsen arbetar med att leta fram dessa med hjälp av bland annat många fotografier som tagits på trädgården under Linderdahls tid. Stora Hyttnäs trädgård är uppdelad i olika rum. Närmast husen en prydnadsträdgård, sedan vidtar fruktträdgården, köksträdgården och öppen skogsäng som vaktas av 4 stora Lindar. På östra sidan finns ett orört skogsparti och mot väster en öppen slagen äng som utnyttjas som rekreationsområde.