-LINDERDAHLSKA STIFTELSEN-

Tillgänglighet för funktionshindrade på Stora Hyttnäs och Biblioteket

Stora Hyttnäs är en gammal bergsmansgård med kulturskyddade byggnader och trädgård. Tillgänglighen för funktionshindrade är därför begränsad, men inom de ramar som finns vill vi göra bästa möjliga för att underlätta besök.

Parkering: Förutom den vanliga Carl-Larssonparkeringen en bra bit bort, finns möjlighet att stå vid Restaurang Hyttstugan, alldeles utanför trädgården. En plats finns också på baksidan av stora huset.

Toalett: Handikapptoalett finns i en separat tillbyggnad.

Gångar: Alla gångar i trådgården och fram till huset är belagda med grus, men gräset hålls väl klippt och får beträdas.

Caféet: När trädgårdscaféet är öppet i juli finns möjlighet att sitta utomhus och dricka kaffe. Vid dåligt väder kan man få hjälp att ta sig upp på verandan till stora huset. Det går också att lägga ut en ramp. Personalen i caféet hjälper gärna till att ta emot beställning och bära ut kaffebrickan. Det finns en skylt med telefonnummer som man kan ringa om man behöver hjälp.

Huvudbyggnaden: Det finns möjlighet att lägga ut en ramp vid verandan/stora ingången till huset. I undervåningen kan man besöka hallen och titta in i stora salen och ett av de små rummen. Utrymmet ger i övrigt ingen möjlighet att ta sig fram med rullstol eller liknande.

Biblioteket: Huset har en ganska brant trappa och höga trösklar mellan rummen, vilket gör det svårt att ta sig in. För att låna böcker ringer man bäst 023-60001, så kommer någon inifrån biblioteket och hjälper till.